СТАТУТ КЛУБУ

Затверджено
Педагогічною радою Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6
«__» _______20_р.
________________
 Статут
шкільного  клубу  підприємництва «БДЖІЛКА»
1. Загальні положення

Клуб створюється в Долинській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №6. Повна назва клубу «Шкільний клуб підприємництва «БДЖІЛКА», надалі в Статуті – Клуб.
       Клуб є некомерційною організацією. Клуб не є юридичною особою. Вся діяльність клубу здійснюється на добровільних засадах і базується на ентузіазмі його членів.

2. Мета

Шкільний клуб підприємництва створений з метою об’єднання дітей, які мають спільні економічні погляди та прагнуть до розвитку підприємницьких здібностей.
3. Цілі

Цілями роботи клубу є:

- формування установки на підприємливість, проактивність;

- збагачення та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки та суміжних наук;

- розширення співпраці з органами місцевого самоврядування, бізнесовими
- структурами та громадськими організаціями. 

Засідання членів клубу здійснюються не менше двох разів на місяць. Діяльність клубу триватиме не менше 1 року.

4. Членство

Членами клубу можуть бути учні 8-11 класів, які розділяють принципи діяльності клубу та задекларували хоча б одну форму діяльності, заплановану в роботі клубу.

5. Принципи участі в клубі

Для участі в роботі клубу неповнолітнім дітям необхідно представити згоду батьків.

6. Права членів клубу

Окрім загальногромадянських прав, декларованих Конституцією України і законами України члени Клубу мають право:

      - брати участь в будь-яких відкритих заходах Клубу;

      - брати активну участь в організації і проведенні клубних заходів;

      - брати активну участь в обговоренні різноманітних питань, рішень клубу;

      - брати участь у всіх видах діяльності та пропонувати свої ідеї щодо покращення та         
         оптимізації діяльності клубу;

     - залучати своїх дорослих знайомих (в тому числі батьків, родичів, вчителів, керівників
        гуртків, секцій тощо) до роботи та допомоги клубу;

     - на заохочувальні призи, а найбільш активні можуть бути відзначені грамотами школи, 
       спонсорськими відзнаками та іншим.

7. Обов’язки

Члени Клубу зобов’язані:

     - дотримуватись положень даного Статуту;

     - брати  активну участь у житті і діяльності Клубу;

     - регулярно відвідувати засідання
     - при проведенні і участі у клубних заходах дотримуватись правил техніки безпеки;

     - поважати один одного і оточуючих, чемно поводитися в громадських місцях.

8. Вихід з клубу

Підставою для виключення з клубу є:

·               - власна заява на виключення;
·               - непідтримання статуту клубу і невиконання принципів роботи клубу;
·               - невідвідування засідань клубу без поважних причин протягом місяця;
·              - за некоректну поведінку (зокрема за розголошення особистої інформації в мережі будь-якої людини без її згоди);
·               - за кібер-хуліганство, веб-серфінг без мети.

9. Офіційна мова

Офіційною мовою Клубу є українська.

10. Діяльність клубу

Діяльність клубу здійснюється на основі планування роботи клубу. 

План роботи клубу затверджується директором школи.

Датою початку діяльності клубу вважається дата реєстрації його на сайті.

11. Керівні органи клубу

Керівними органами клубу є:

·        загальні збори;

·        рада клубу.

В загальних зборах клубу беруть участь усі члени клубу.

Загальні збори є найвищим керівним органом клубу та уповноважені приймати усі рішення, що пов’язані з діяльністю клубу.

Загальні збори скликаються радою клубу не рідше ніж раз на місяць та на вимогу хоча б чверті членів клубу.

Загальні збори уповноважені приймати рішення, коли в них бере участь принаймні щонайменше третина членів клубу.

Загальні збори приймають рішення абсолютною більшістю голосів.

12. Оповіщення і зв’язок.

Основним способом оповіщення членів Клубу про клубні заходи є форум на сайті Клубу. Додатковими способами є зв’язок через електронну пошту (e-mail) і телефон.

13. Внесення змін і доповнень до Статуту.

Зміни і доповнення до Статуту можуть бути внесені на зборах активу шляхом прямого відкритого голосування. Найбільш принципові питання можуть вирішуватись шляхом загальних зборів членів Клубу або загального опитування на форумі.


Форми роботи клубу:
1.     Індивідуальне та групове професійне консультування.

2.     Навчальні тренінги.

3.     Тематичні заходи:

  - екскурсії на підприємства;

  - зустрічі;

  - фестивалі професій;

  - створення проектів;

  - дні підприємливості, день професії батьків;

  - бесіди...

4.     Створення проектів.

5.     Створення інформаційних ресурсів:

  - презентації;

  - сайти, блоги;

  - відеофільми;

  - газети.

6.     Створення учнями портфоліо.

7.     Участь в олімпіадах, конкурсах, тренінгах.

Немає коментарів:

Дописати коментар