Навчальні матеріали

Основи підприємливості.
Заняття
"Підприємливість - це риса характеру чи набуті навички?"


Мета: навчальна: дати учням поняття конкуренції, підприємницького хисту та ризику, ознайомити з основами законотворчої бази для підприємців.
розвивальна: формувати вміння логічно та нестандартно мислити, виділяти головне та робити висновки.
виховна: виховувати зацікавленість у вивченні основ підприємницької діяльності, самосвідомість і громадську гідність.
Методи: розповідь, евристична бесіда, "круглий стіл".
Обладнання: додаткова література, комп'ютери, таблиці, графічні схеми, роздавальний матеріал.
ХІД ЗАНЯТТЯ 
Перший етап. Організаційний момент, мотивація. 
Оголошуються мета заняття та її місце в загальній темі "Сутність підприємництва”
Другий етап. Засвоєння нової навчальної інформації
1. Основні функції підприємництва. Керівник розповідає та розкриває основні поняття.
«Підприємець» - це суб'єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку й розвитку нових видів і методів виробництва, а також нових благ, якостей та сфер застосування капіталу.
Звідси й підприємництво - тип господарської поведінки підприємців з організації розробок виробництва та реалізації благ з метою отримання прибутку й соціального ефекту.
Водночас слід зазначити, що підприємництво - це особливий вид діяльності, і ця особливість характеризується такими ознаками:
•    Це самостійна діяльність, діяльність "за свій рахунок". Головне, на чому тримається підприємницька діяльність, це власність підприємця.
•    Це ініціатива, творча діяльність. Основою здійснення підприємницької діяльності є власна ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід.
•    Це систематична діяльність. Підприємницька діяльність повинна бути постійною, пов'язаною з відтворювальним процесом та обов'язково офіційно зареєстрованою.
•    Це діяльність, яка здійснюється на власний ризик, під власну економічну (майнову) відповідальність.
•    Метою підприємницької діяльності є одержання прибутку чи власного доходу.
Отже, можна зробити узагальнююче визначення підприємництва. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку або власного доходу.
Підприємливість - це здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій господарюючих суб'єктів. Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути підприємливими, але це не означає, що всі повинні й можуть бути підприємцями. Як засвідчує світовий досвід, тільки п'ять-вісім відсотків населення є представниками підприємницьких кіл.
Далі учасникам гри пропонується пройти тестування на здатність займатись бізнесом (кожний учень отримує на свій комп'ютер завдання з тестом і відповідає на запитання).
1. Чи поводитесь ви наодинці так, як і тоді, коли за вами спостерігають?
2. Чи вважаєте ви себе здатним стати головою сім'ї?
3. Чи вважаєте ви хитрість хорошою та корисною рисою?
4. Чи можете ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?
5. Чи знаєте ви, який колір сьогодні в моді?
6. Чи їдете у транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний?
7. Чи заздрите успіху ваших знайомих?
8. Чи звертаєтесь на «Ви» до ваших старших за віком родичів?
9. Чи здатні ви усно швидко обчислити, скільки буде 3 % від трьох відсотків?
10. Чи приходите вчасно в кіно?
11. Чи приходите вчасно на побачення?
12. Чи вважаєте за потрібне давати чайові?
13. Переживаєте, якщо вас обрахували на 1 грн?
14. Чи пам'ятаєте дату народження свого вчителя?
15. Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце?
16. Чи сідаєте в таксі тільки на заднє сидіння?
17. Чи любите робити записи у книгу скарг?
18. Чи вважаєте, що завжди достатньо лише одного попередження?
19. Чи знаєте, які грошові одиниці існували у Стародавньому Римі?
20.Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини?
Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна - 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються "на око" між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо ви з десяти своїх учителів пам'ятаєте дату народження тільки одного, відповідь - 1 бал. Якщо відповідь на яке-небудь запитання для вас є складною - 5 балів. Склавши всі свої бали, ви звертаєтесь до ключа тесту.
Ключ до тесту:
120-200 балів - ви природжений бізнесмен. Якщо ви отримали ці бали в результаті підглядування у відповіді, вирахуйте 80 балів та орієнтуйтесь на новий результат.
110-119 балів - ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам нададуть роздуми про причини втрати балів.
50-90 балів - видно, у бізнесмени вам не вибитись, але, судячи з усього, ви правдива, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті.
Кожний учень підраховує бали, отримані ним під час тестування, і виявляються групи учнів у кожній градації здатності до занять бізнесом.
Далі керівник підбиває невеликий підсумок.
Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його основні функції:
•    інноваційну (творчу) - генерування та реалізація нової комерційної ідеї;
•    ресурсну - мобілізація матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів;
•    організаційну - реєстрація підприємства, організація виробництва, збуту, реклами тощо;
•    стимулюючу (мотиваційну) - формування мотиваційного механізму ефективної та корисної праці.
Основні поняття та терміни учні записують у зошит.
Третій етап  Гра,, Ринок”

Підбиття підсумків.
·         Як організувати підприємство?
     Якими характерними особливостями повинна володіти людина вибираючи (ту чи  іншу ) гілку бізнесу ? Заняття на тему профорієнтації.
Тренінг  «ЗНАЙОМСТВО»
Анкета знайомства
Мета: познайомити учасників між собою, розвивати уміння стислої само презентації.
Хід вправи: Кожному учаснику тренінгу пропонується бланк анкети (додаток), яку потрібно заповнити. Після виконання кожен учасник самопрезентує себе.

Вправа «Дерево очікувань»
Мета: сформулювати очікування учасників, визначити основні напрями у подальшій роботі тренінгу.
Хід вправи: Перед початком тренінгу тренер вивішує на дошку плакат із зображенням дерева.
Тренер: «Кожен з вас щось очікує від цієї зустрічі. Що ж саме? Зараз я пропоную вам з’ясувати це питання, конкретизувати його для самих себе. Зараз ви отримаєте листочок, на якому зможете записати свої очікування від цього тренінгу, побажання. Коли закінчите, зачитайте свої очікування й прикріпіть листочки на гілках дерева. Наприкінці нашої роботи ми знову повернемося до них.»

Вправа «Правила роботи в групі»
Мета: виробити правила роботи групи для ефективного її функціонування.
Хід вправи:
Тренер: „ Це коло, у якому ми сидимо, є простором нашої групи. У цьому просторі немає нічого того, що ми принесли сюди у собі. Це і є найголовнішим. Щось робити з собою ми можемо тут лише за допомогою один одного, лише один через одного. Наше спілкування, те, що ми внесемо у груповий простір, тільки це і буде сприяти розумінню себе. Ми будемо пізнавати себе через ті почуття, які ми викликаємо один у одного, через ті відносини, які тут складатимуться. Для того, щоб наше спілкування було ефективним, щоб воно допомогло кожному вирішити ті завдання, які він перед собою поставив, є декілька принципів групової роботи».
Правило „Тут і зараз»: головним є те, що відбувається зараз, які почуття кожний з учасників має у даний момент, бо тільки через актуальне переживання і через груповий досвід  може пізнати себе. На заняттях можна користуватися тільки тією інформацією, яку учасник надає про себе сам під час групової роботи. Минулий досвід спілкування не обговорюється і не може висуватися на заняттях у якості аргументу. Виходити з приміщення під час занять не можна.
Принцип емоційної відкритості: якщо учасник думає або відчуває щось важливе, то йому можна сказати про це, висловити свої почуття, щоб вони стали надбанням групового  досвіду.
Правило відвертості: говорити слід лише про реальні почуття, а не про ті, які б заспокоїли, виправдали або, навпаки, образили. Якщо давати партнеру по спілкуванню викривлений зворотній зв'язок, то це може викликати формування помилкової думки як про себе, так і про інших.
Правило „Я-висловлювання»: у групі важливим є те, що кожний учасник говорить будь-яку фразу тільки від свого імені, бо тільки говорячи щось від свого імені, можна говорити про свої думки і почуття.
Правило заборони оцінку: оцінка вчинку без запиту є обмеженням особистої свободи, що породжує тривогу з приводу можливих у подальшому оцінок, які учасник може отримати від інших учасників, це може призвести до виникнення закритості деяких членів групи або до прагнення чинити, виходячи з принципів соціальної бажаності, пристосовуватися.
Правило активності: чим більше учасник проявляє свою активність, чим більше він приймає участь у груповій роботі, тим більше зворотного зв'язку він отримає, а, отже, тим більше у нього з'явиться можливостей для особистісного зростання. Всі дії, що відбуваються під час групової роботи, передбачають участь у них кожного учасника на рівних з усіма умовах.
Правило конфіденційності: розповідати про те, що було на тренінгу, як поводився той чи інший член групи, які проблеми вирішував, - неприйнятно з точки зору етики. Крім цього, групові процеси повинні обговорюватися у групі, а не за її межами, оскільки розмови про групові процеси поза роботою призводять до зниження напруження, необхідного під час групової роботи.
Принцип кола: під час роботи кожний учасник повинен бачити кожного. Говорити на занятті можна лише так, щоб того, хто говорить, бачив кожний з учасників. Крім цього, кожний учасник повинен знаходитися у відносно рівному положенні відносно іншого учасника.
Принцип включеності: на заняттях немає спостерігачів, оцінювачів.
Принцип постійності: заняття пропускати не можна.

Вправа «Девіз групи»
Мета: створити умови для ефективної співпраці, сприяти згуртованості групи.
Хід вправи:
Тренер: «Подумайте, яку назву і який девіз можна дати нашій групі.»
Після обговорення приймається спільне рішення і на ватмані пишеться назву групи і девіз.

Бесіда "Моя майбутня  професія"

Мета: допомогти учням у виборі майбутньої професії; ознайомити учнів з деякими професіями; дати інформацію про навчальні заклади, де їх можна отримати; розвивати цілеспрямованість, працелюбність, наполегливість, навички з метою орієнтації їх на свідомий вибір майбутньої професії; виховувати повагу до людей різних професій, до їхньої праці.
І. Розповідь керівника клубу
     Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість - одна з  найважливіших  умов відчуття життєвої повноцінності. Вибір навчального закладу, а згодом професії, значною мірою впливає на все наступне життя молодої людини. Тут не можна покладатися на випадковість, квапитися. Необхідне найсерйозніше ставлення до цієї проблеми.
     Зробити правильний вибір – значить обрати таку професію, яка потрібна суспільству, тобто затребувана на ринку праці. Крім того, вона повинна бути доступною для вас, відповідати вашим природним здібностям, знанням і вмінням. І найголовніше – обрана професія має приносити радість, достаток, задаволення.
ІІІ. Розповідь керівника клубу
Ні для кого з вас не секрет, що науковий і технічний прогрес стрімко розвиваються, а це відповідно стає причиною того, що періодично з’являються нові професії. Сьогоднішній ринок праці весь час поповнюється новими професіями, серед яких такі – про які ви ніколи в житті не чули навіть.
Саме на сьогоднішньому занятті  ми і познайомимося з ними.
1.     Андеррайтер- спеціаліст в області страхування (дослівно “ андеррайтер “означає “підпис під рисками.”). Андеррайтер оцінює і кваліфікує ризик, формує страховий портфель.
2.     Девелопер – спеціалізація професіонала по операціях з нерухомістю.(ріелтер).
3.  Клінер- (в перекладі –прибирання, чищення) –клінінгові бригади займаються комплексним прибиранням офісів, підприємств. За кожну прибиральну операцію відповідає певний спеціаліст.
4.     Копірайтер- спеціаліст по авторським правам, рекламній діяльності.
5.   Кучер – консультант керівника по створенню структури персоналу, кадрової політики та стратегіям кризового менеджменту; проводить психологічні тренінги для керівництва та персоналу компаній.
6.     Кризовий менеджер – спеціаліст, що володіє методами виведення підприємства зі стану кризи, банкрутства.
7.     Лейбл- менеджер- теж що і бренд менеджер, тільки у сфері шоу-бізнесу.
8.     Логістик – розробник схем руху товарів, в які входить поставка сировини, виробництво, транспортування і продаж продукції.
9.     Медіа- планер – стратегічне планування рекламної кампанії і рекламної діяльності фірми в цілому.
10.   Мерчендайзер – просування продукції в роздрібній торгівлі.
11.   Офіс- менеджер – головний адміністратор офісу, референт, помічник керівника.
12.   Парник – зв’язки з громадськістю.
13.  Порт фоліо-менеджер – аналіз і оцінка інвестицій ; забезпечення успішного досягення цілей компанії у сфері інвестиційної діяльності.
14.  Рекрутер- підбір персоналу.
15. Сервейер- спеціаліст по експертизі і керуванню нерухомістю.
16. Соціальний працівник – надає матеріально-побутову допомогу і морально-правову підтримку інвалідам, одиноким пристарілим людям, багатодітним матерям, дітям – сиротам, особам, які страждають на тяжкі захворювання, алкоголікам, наркоманам і т. д. ; виявляє громадян, які потребують такої допомоги, визначає характер і розмір необхідної допомоги.
17. Супервайзер – керівник групи торгових представників, промоутерів.
18. Охоронець – людина, яка відповідає за забезпечення безпеки здоров’я і життя кого-небудь ; зовнішність охоронця має відповідати запитам клієнта.
19. Тестер – спеціаліст, який забезпечує високу якість програмної продукції.
20. Хед-хантер – пошук спеціалістів у компаніях – конкурентах (буквально –“ мисливець за головами”) Extcutive search- найдорожча, але сама ефективна технологія підбору кваліфікованого персоналу.
21. Еколог- спеціаліст в області біологічних систем, охорони навколишнього середовища.
ІV.Гра- вгадай професію (за текстовим описом в презентації)
V. Тестування


Вправа «Ми знаємо професії»
Мета: активізація знань учнів про професії.
Хід вправи:
Тренер: Зараз я пропоную вам розділитись на дві команди. Кожній команді протягом хвилини необхідно записати якомога більше назв професій. Команди по черзі називають одну професію (повторювати названі професії не можна.

Вправа «Презентуй назву»
Мета: акцентувати увагу учнів на основних складових вибору професії. Розвивати вміння висловлювати свою точку зору.
Хід вправи:
Тренер: Відкрийте конверти та прочитайте назву своєї команди. («Ринок праці» «Індивідуальні особливості»).
Кожна команда, порадившись між собою, продовжує речення: «Моя команда називається так... тому, що при виборі професії важливо... »

Вправа «Найнезвичайніша характеристика»
Мета: підвищення рівня орієнтації  у світі професій.
Тренер: я пропоную вам незвичайні характеристики професій, а ви маєте назвати про які спеціальності йдеться
1.      Найсолодший фах
2.      Найзеленіший фах
3.      Наймузичніший фах
4.      Найбільш творчий фах
5.      Найсмачніший фах.

Вправа «Гра в лотерею «або «Рука долі» (10 хв)
Мета: показати учасникам на­слідки випадкового вибору професії; дати зрозуміти необхідність активних дій щодо вибору професії.
Обладнання: картки, авторучки.
Хід вправи:
Тренер: Вам потрібно на маленьких ар­кушах паперу записати професію, або вид діяльності, якими ви хотіли б займатися протягом життя. Запи­шіть від 1 до 3. Потім ми перемішуємо всі картки і кожен ви­тягує випадково одну (як лотерей­ний квиток). Потім обговорюємо результати.
Обговорення:
Кожен учасник витягує із скриньки випадково одну картку з назвою професії.
Тренер просить піднятися тих учасників групи, хто витягнув картки з професією, яку ж сам і оби­рав (записав на картці). Як правило, таких учасників небагато (1-2 лю­дини), а можливо, що взагалі таких людей не буде.
Тренер просить групу підраху­вати відсоток тих, кому пощастило, кому доля подарувала щасливий ви­падок.

Підведення підсумків заняття
Мета: закріпити сформовані на занятті навички, дати можливість кожному учаснику висловити свою думку.
Хід вправи:
Запитання для обговорення:
 Що дало вам це заняття?
Чи вдалось групі врахувати всі аспекти ефективної діяльності всіх учасників при формулюванні правил роботи в групі?
Які емоції виникали в процесі роботи?
Чи справдились ваші очікування?


ВИКОРИСТАННЯ ІКТ.
Здобуття знань і практичних навичок на комп'ютері.

Використання ІКТ
Мета: поглибити наявні у членів клубу знання з можливостей використання сучасних ІКТ, навчити їх працювати з електронною поштою, в блозі.
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. Організаційний етап
ІІ. Розповідь керівника клубу:
На сьогоднішній день всі ви зв’язані так, чи інакше з якимись видами ІК Технологій: мобільний телефон, комп’ютер, таблиці; та програми інтернету – «Однокласники» , «Контакти».
Через, це необхідність обміну інформацією в інтернет – мережі, весь час зростає.
Та треба знати, що і як викладати на огляд в інтернеті, щоб потім це не зашкодило вам і вашим родинам…
Велику роль для успіху нашої роботи відіграє обмін інформацією не лише між нами та нашими друзями і однокласниками, а й з іншими ШКП області, також вміння користуватись електронною поштою та працювати в блозі.
ІІІ. Слово вчителя інформатики:
1.Роботи з електронною поштою. Пересилання листів із прикріпленими файлами.
1.1.Практична робота членів клубу за комп’ютерами.
2.Робота в блогах.
  2.1.Створення публікацій блогу.
  2.2.Створення опитувальників.
  2.3.Додавання коментарів.Практична робота членів клубу за комп’ютерами.

Учні отримують картки з інструкціями виконання завдання:
IV.Круглий стіл «Я та Internet»:
1) Небезпеки Internety та способи їх уникнення.
2) Веб – серфінг. Як не потонути у сайтах мережі?
3) Правила етикету при веденні блогу.
V. Підсумок
Підсумком нашого заняття є створений блог ШКП ,, Бджілка”. Який ми будем вести.

Немає коментарів:

Дописати коментар